De Meestersopleiding

De Basisopleiding

Deze is voor beginnelingen in Yoga én voor degenen die al yoga hebben beoefend en verdieping zoeken.

Door deze training worden de energiekanalen in jou geopend.
De Liefde die hierbij vrij komt in jou is duidelijk voelbaar. Jouw hart gaat open.


De indeling van de les is als volgt:

-Een deel fysieke houdingen.

-Een deel zuiveringsoefening / energiebeheersingsoefening.

-Een deel theorie en de mogelijkheid om je ervaringen te delen.


Welke onderwerpen worden er behandeld tijdens de lessen?

-De morele idealen;
-Morele principes;

-Onthechting;

-Het yin yang model van de subtiele anatomie;

-Energiebeheersing (Pranayama);

-De Energiecentra:  Kruincentrum;

                                Voorhoofdcentrum;

                                Keelcentrum;

                                Hartcentrum;

                                Navelcentrum;

                                Heiligbeencentrum;

                                Stuitcentrum.


Lesboeken waaruit lesgegeven wordt in de Basisopleiding:

1) Hatha yoga Pradipika (Ajita);

2) Lesschema basisopleiding (Ajita);

3) Subtiele anatomie (Ajita);

4) Yoga Sutra's van Patanjali,(Ajita);

5) Yoga Dipika van B.K.S. Iyengar. ISBN 90 6350 028 9

Deze zijn te downloaden of te bestellen via
http://rajayoga.home.xs4all.nl

De Basisopleiding bestaat uit 40 lessen van ieder 3 uur.
De Basisopleiding start op dinsdagavond 28 augustus 2018 van 19.30 uur tot 22.30 uur.

Bent u geïnteresseerd?
Dan bent u
 welkom op de informatie avond op vrijdag 13 april 2018 van 19.30 uur  tot 21.30 uur.
Of op de informatie middag op zondag 24 juni 2018 van 13.00 uur tot  15.00 uur.

Voor de aanvang van de opleiding is er een kennismakingsgesprek.
Dit om te kijken of het goed voelt om de opleiding te volgen.

Zo ja dan ontvangt u een inschrijfformulier.

U schrijft u in voor een heel jaar. (is 40 lessen)

U bent ingeschreven als het formulier ingevuld en ondertekent ontvangen is.

Voor informatie en inschrijven kunt u contact opnemen met:
Ada Zwarteveld e-mail of telefoonnummer 0341-419965 of 06- 81571161.

Zie verder pagina: Waar -Wanneer - Prijs
.           En  pagina: Agenda & Nieuws.