De Meestersopleiding

Raja Yoga, Koninklijke Yoga.

Raja Yoga  gaat verder dan alleen de fysieke houdingen.
Het is een systematische aanpak om alle delen van jouw wezen,
zowel fysiek, moreel, emotioneel, vitaal, mentaal en spiritueel te ont-wikkelen.

Arundhati betekent  “Zij die het opkomen van de Zon veroorzaakt”


Van in-gewikkeld levend, tastend in de duisternis, je ontdoen van al je disharmonie.
De verstoringen in jouw wezen die jou belemmeren jouw werkelijke Zelf te zijn, opheffen.
Je ont-wikkelen zodat het Licht wordt in jou.
 
Het is de weg naar Zelfrealisatie, Zelfverwerkelijking en Bevrijding.

De weg naar éénwording met de Allerhoogste.
De Allerhoogste waar alles een iedereen deel van is.

Via De acht stappen van Patanjali  is dit te bereiken.